#

บริษัท บี.โอ.ที เคมี เทรดดิ้ง จำกัด

รายการสินค้า

CITRIC ACID

SODIUM HYDROSULFITE

SODA-ASH (LIGHT)

SODIUM HYDROXIDE

EDTA-2Na

TRICHLOROISOCYANURIC ACID POWDER

คลอรีน 60% (China)

SODIUM METABISULPHITE

DIAMMONIUM PHOSPHATE (China)

AMMONIUM BICARBONATE (Japan)

POLY ALUMINIUM CHLORIDE

POTASSIUM HYDROXIDE FLAKES 90%

SODIUM NITRITE

REFINED SALT

SIAM GOLD

POTASSIUM HYDROXIDE FLAKES 95%

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE