#

บริษัท บี.โอ.ที เคมี เทรดดิ้ง จำกัด

บริการงานเคมีภัณฑ์ และ งานออกแบบและซ่อมบำรุง

งานระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกแบบ ขึ้นรูป ติดตั้ง และเคมีภัณฑ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา ทางทีมงานมีความเชียวชาญในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดูแลในเรื่องของเคมีต่างๆที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย มีการส่งห้องทดลองตรวจวัดค่าน้ำเสียเพื่อหาชนิด ปริมาณความเข้มข้นของเคมีที่จะใช้ในแต่ละที่ ให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ออกแบบระบบ ติดตั้ง และเคมีภัณฑ์ในระบบผลิตน้ำดี

น้ำใช้ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตหรือใช้กับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต้องมีความบริสุทธิ์ตามความต้องการใช้ในแต่ละส่วน เช่น น้ำที่ปราศจากความกระด้าง น้ำที่มีค่าสารละลายต่ำ และน้ำที่ปราศจากสารละลาย จะต้องผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นให้มีค่าตามระบบบำบัดนั้น เช่น ระบบผลิตน้ำ SOFT ระบบผลิตน้ำ RO และระบบผลิตน้ำ DI

ออกแบบ ติดตั้งระบบห้องพ่นสี ระบบเติมอากาศ และเตาอบอุตสาหกรรม

ระบบห้องพ่นสีผลิตเพื่อใช้พ่นสีชิ้นส่วนพลาสติก โลหะขึ้นรูป ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ไม่มีฝุ่นละอองติดชิ้นงานหรือสิ่งแปรปรวนจากภายนอก ลดมลภาวะทางอากาศสำหรับผู้พ่นสีและสิ่งแวดล้อมทางอากาศภายนอกห้องพ่นสี มีทั้งแบบสีน้ำมัน และสีฝุ่น ลักษณะการออกแบบมี 2 ประเภทคือ ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ และห้องพ่นสีระบบแห้ง

ออกแบบระบบ ติดตั้ง และเคมีภัณฑ์ในระบบ Cooling , Chiller, Wet Scrubber

Cooling Tower เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้วิธีการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ในขบวนการ จะมีการสูญเสียน้ำไปส่วนหนึ่ง แต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ Cooling Tower ไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เช่น การหล่อเย็นอุปกรณ์ในขบวนการผลิต การหล่อเย็นอุปกรณ์ การระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ

Wet Scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ (หรือสารละลายเคมี) เริ่มจากอากาศเสียจะถูกดูดเข้าสครับเบอร์ แล้วผ่านชั้นตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media) ซึ่งแพ็คกิ้งมีเดีย จะทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับน้ำ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดภายในอุปกรณ์สครับเบอร์ไปแล้ว จะถูกพัดลม ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ

งานขึ้นรูปตามแบบ

ออกแบบและทำตามแบบอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงาน ทั้งวัสดุเหล็ก, สแตนเลส, สังกะสี, PP, ไฟเบอร์กลาส และอื่นๆ

งานล้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุง

เครื่องจักรหลายประเภทต้องมีการซ่อมบำรุงโดยการล้างด้วยน้ำยาเคมี หรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ระบบ Cooling,ระบบ Chiller,ระบบ Boiler,ระบบ RO เป็นต้น โครงสร้างภายในโรงงานบางจุดมีความเสื่อมสภาพทั้งผุพัง ท่อจ่ายเคมีหมดอายุการใช้งานเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานจึงควรทำการซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

งานด้านเคมีภัณฑ์

ผสมและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสียและเคมีในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ห้องทดสอบและทีมงานที่เชียวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเคมีต่างๆ